طراحی و ساخت خطوط تولید صنعتی

برخی از خطوط تولید صنعتی که توسط شرکت ساخت و صنعت بینالود طراحی و پیاده سازی شده است عبارت است از:

- خط تولید ساندویچ پنل

- خط تولید پروفایل های ساختمان های سبک و سریع ساخت

- خط تولید پوشش گالوانیزه مفتولی

- خط تولید ورق گالوانیزه