مشاوره

شرکت بینالود با توجه به راهبرد توسعه علمی که در دستور کار قرار دارد و داشتن تیم تحقیقاتی قوی بر آن است کاستی ها و نیاز مشتریان در صنعت را شناسایی کرده و در حد توان پاسخگو باشد. در این راستا می توان به طرح های زیر اشاره نمود:

- مشاوره انتخاب و خرید قطعات مکانیکی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات اتوماسیون صنعتی

- مشاوره در طراحی با نرم افزارهای تخصصی مهندسی مکانیک برق و ساخت پروژه های مهندسی

- مشاوره فنی- مهندسی در راستای حصول اطمینان از لحاظ شدن استانداردها و تکنولوژی روز در طراحی

- مشاوره در راستای اصلاح فنی محصول قابل ارایه