کنترل صنعتی و اتوماسیون سازی

امروزه تنها تولید و ساخت قطعات توسط واحدهای صنعتی مختلف صورت می گیرد اما تنها ساخت قطعات حتی با دقیق ترین ماشین ها نیز در یک کارخانه کافی نمی باشد و در کنار خطوط تولید صنعتی نیاز به تجهیزات کنترلی و اتوماسیون نیز می باشد. شرکت بینالود با بهره گیری از تیم مهندسین متخصص و با تجربه در حوزه مهندسی برق و مکانیک توانسته است این مهم را در خدممات خود محقق سازد.

فعالیت های این شرکت در طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی عبارت است از:

- طراحی و اجرای پروژه های صنعتی با سیستم های PLC  و DSC

- طراحی و ساخت کنتورهای هوشمند برق مبتنی بر IoT

- طراحی و اجرای سیستم هوشمند اتوماسیون خانگی و اداری بصورت جامع

- طراحی و ساخت تابلوهای کنترل و برق، تابلو فشار ضعیف و تابلو توزیع

- ارایه خدمات فنی و مهندسی در زمینه سامانه Motion 

- ارایه خدمات فنی و مهندسی در زمینه سامانه های کنترل کیفیت محصول

- انتخاب سامانه بهینه جهت کنترل فرایند، اتوماسیون صنعتی و شبکه های صنعتی