بررسی و تحلیل پروژه ساخت قطعات

بررسی و تحلیل مقدماتی پروژه، آشنایی با مشخصات کیفی و کارکردی قطعه و نیازهای کارفرمای پروژه، متریال، استانداردها و همچنین جمع آوری اطلاعات اولیه از پروژه نقش به سزایی در انجام دیگر مراحل طراحی و ساخت قطعات دارند و در حقیقت پایه و اساسی برای مراحل بعد می باشد. در مهندسی مکانیک وقتی میخواهیم یک ماشین یا هر مجموعه هماهنگی از قطعات مکانیکی و در بعضی اوقات الکتریکی را طراحی کنیم، ابتدا باید طرحی از قطعات و اجزا تشکیل دهنده آن داشته باشیم و نیز اگر بخواهیم ماشینی را به روش مهندسی معکوس تولید کنیم، نیاز داریم که در اولین قدم، نقشه قطعات و نیز نقشه مونتاژ ماشین را آماده کنیم. مراحل ذیل روند شروع و پایان طراحی و تولید و عرضه به بازار یک محصول توسط شرکت بینالود را تشریح می کند.

- طراحی اولیه نقشه قطعات و نقشه مونتاژ با در نظر گرفتن استانداردهای مهندسی توسط تیم مهندسی بینالود

- طراحی ابزار و ساختارهای تولید

- ایجاد تجهیزات تولید

- ساخت نمونه اولیه برای ارزیابی فرایند طراحی و تولید قطعات

- بهبود کیفیت

- آموزش نیروها

- شناسایی تامین کنندگان

- شروع تولید انبوه قطعات